IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Archiv článků

16.01.2012 08:15

Nový knižní projekt o věcných právech

Leden 2012 - kniha s názvem Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich (vybrané hmotněprávní a procesněprávní souvislosti) je již v prodeji - internetově ji lze objednat a bližší informace o ní získat na odkazu...

—————

16.01.2012 06:53

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Již dříve v této sekci avizovaný Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví je z nakladatelství Wolters Kluwer je již v prodeji. Publikace obsahuje celkem 565 rozhodnutí převážně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky z oblasti podílového...

—————

16.01.2012 06:22

Výhledový literární projekt

Leden 2012 - bližší údaje ke knize sub b) jsou zařazeny do sekce aktualit.  Září 2011 - projekt sub b) je pro příští rok stále v plánu, otázkou je, jestli se neobjeví - jako téměř vždy - nějaké jiné priority, které ho odsunou do pozadí.  Únor 2011 - se subjektivním potěšením zkraje...

—————

16.01.2012 00:50

Přehled judikatury ve věcech určovacích žalob

Leden 2012 - práce na přehledu se zintenzívnily a kniha by měla podle edičního plánu nakladatelství Wolters Kluwer vyjít v letošním roce.  Září 2011 - v důsledku řady jiných prioritních povinností práce na přehledu do jisté míry ustoupily a pokračovaly spíše pomalu, nicméně aktuálně se...

—————

15.01.2012 12:30

Návrh občanského zákoníku

Vytvořil jsem samostatnou sekci věnovanou návrhu občanského zákoníku. Přes všechna pro a proti, která dosud k němu zazněla, jde o projekt, který si samostatnou pozornost zaslouží. Sekce by měla informovat o aktuálním vývoji a publikačních výstupech k návrhu občanského zákoníku. Ve zbytku loňského...

—————

14.01.2012 00:41

Sportovněprávní projekt Kalokagathia

Leden 2012 - z hlediska projektu zatím žádná změna není v dohledu.  9. 9. 2011 - oba projekty jsou z určitých důvodů poněkud odsunuty do pozadí a zlváště osud projektu Kalokagathia je v současné době nejistý. Pokud jde naproti tomu o knihu ke sportovnímu právu, sledujete sekci Sportovní...

—————

10.01.2012 21:58

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku - 2. vydání

Kniha pojednává o občanskoprávní problematice institutu podílového vlastnictví. Systematika knihy co do základu sice vychází z úpravy podílového spoluvlastnictví obsažené v občanském zákoníku, jsou v ní však obsaženy i partie přesahující normativní úpravu v občanském zákoníku, nicméně se k...

—————

09.01.2012 16:30

Katastrální úřady - lektorská činnost

Pro letošní rok zatím žádná konkrétní vzdělávací akce dohodnuta není.  

—————

08.01.2012 21:53

E-learningové texty výukového charakteru - Justiční akademie

1. září 2011 - učební texty jsou stále v systému ASJA stále k dispozici a zdá se, že někteří soudci je skutečně i využívají. :-) 7. 2. 2011 - všechny texty jsou již od měsíce ledna 2011 umístěny v konečné verzi v systému ASJA. Říjen 2010 - v současné době pracuji na třech výukových...

—————

10.09.2011 14:22

Kontaktní údaje

  Kontakt   Mgr. Michal Králík, Ph. D.   E-mail: home.alcatraz@iudexportal.cz

—————