IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Doporučuji

V této sekci se objeví zajímavé novinky z oblasti odborné knižní a časopisecké právnické literatury, případně jiné informace využitelné pro vaši praxi, které si zaslouží vaši pozornost.

Odborná knižní literatura

Leden 2011 - v nakladatelství Wolters Kluwer vyšlo třetí vydání knihy mého senátního kolegy dr. Jiřího Spáčila - Společné jmění manželů v teorii a judikatuře - praktikujícím právníkům a soudcům DOPORUČUJI !!! 

Říjen 2010 - v nakladatelství Wolters Kluwer vychází  další z významných přehledů judikatury - tentokrát se jedná o rozsáhlý "Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů", jehož autorkou je doc. JUDr. Ivana Štenglová.

Léto 2010 - v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější ASPI) v edici klasických právnických děl vyšla předválečná třídílná učebnice civilního procesu prof. Václava Hory představující nepostradatelnou pomůcku každého soudce i v současné době. I toto dílo je a nepochybně i zůstane trvalou součástí „zlatého fondu" české civilistiky, která má i současným právníkům mnoho co říci.

8. května 2010 - v nakladelství Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější ASPI) v edici klasických právnických děl vyšla učebnice závazkového práva prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka, jedna z nejvýznamnějších českých učebnic závazkového práva v období před druhou světovou válkou. Pro právníky, kteří se zabývají závazkovým právem, je toto dílo nepostradatelnou pomůckou. Je a nepochybně i zůstane trvalou součástí „zlatého fondu" české civilistiky.