IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Aktuality

16.01.2012 12:50

Kniha - Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku

16. ledna 2012 - vzhledem k pravděpodobnému přijetí návrhu občanského zákoníku lze předpokládat, že s největší pravděpodobností již nakladatelství nepřistoupí k dalšímu vydání.  17. 09. 2011 - Kniha je již v prodeji...

—————

16.01.2012 11:09

Vzkaz pro soudce k semináři o věcných právech

Podle předpokladu se - tentokrát již - v březnu letošního roku opětovně uskuteční již tradiční třídenní seminář pro oblast věcných práv tak. Protože přes apel a výzvu v této sekci ke sdělení požadavků na obsah semináře do konce roku žádný podnět či námět nepřišel, tématický obsah semináře jsem...

—————

16.01.2012 06:53

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Již dříve v této sekci avizovaný Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví je z nakladatelství Wolters Kluwer je již v prodeji. Publikace obsahuje celkem 565 rozhodnutí převážně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky z oblasti podílového...

—————

15.01.2012 12:30

Návrh občanského zákoníku

Vytvořil jsem samostatnou sekci věnovanou návrhu občanského zákoníku. Přes všechna pro a proti, která dosud k němu zazněla, jde o projekt, který si samostatnou pozornost zaslouží. Sekce by měla informovat o aktuálním vývoji a publikačních výstupech k návrhu občanského zákoníku. Ve zbytku loňského...

—————