IUS EST ARS BONI ET AEQUI


O projektu Iudex

 

Iudex představuje odborný projekt zaměřený zejména na  informovanost ve vybraných civilních právních oblastech s cílem poskytnout jeho uživatelům informace využitelné v právní praxi. Jeho obsah je dán především mou profesní činností soudce Nejvyššího soudu České republiky působícího v senátu se specializací na tzv. věcná práva. Cílem tohoto projektu je vytvoření platformy, která umožní vedle zprostředkování praktických informací také získání zpětné odezvy od uživatelů. Není zaměřen na poskytování právních rad v konkrétních projednávaných kauzách, ale otevírá možnost přístupu k vybraným otázkám rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky.  

Vedle sféry věcných práv je rovnocennou součástí projektu i kategorie tzv. sportovního práva, které je v popředí mého zájmu již více než deset let, a jemuž je v tuzemských podmínkách stále věnována pouze okrajová pozornost. Kromě již výše uvedeného uživatelé mohou na stránkách nalézt v sekci Jiné právo informace o civilní judikatuře Nejvyššího soudu z jiných právních oblastí, které bude možno považovat za zásadní pro právní praxi.

Věřím, že projekt bude využitelný členy právnických profesí v jejich praktické činnosti i studenty právnických fakult v přípravě na budoucí povolání a ve spolupráci s uživateli webu budu moci nadále zlepšovat a zkvalitňovat jeho obsah.