IUS EST ARS BONI ET AEQUI


O autorovi

V justici po ukončení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pracuji od roku 1997, nejprve v období 2000 - 2004 jako soudce Okresního soudu ve Zlíně, v letech 2005 - 2009 jako soudce odvolacího senátu Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně a od 1. 7. 2009 působím jako soudce Nejvyššího soudu České republiky v senátě č. 22 Cdo specializovaném na oblast tzv. věcných práv (od 1. prosince 2010 jako předeseda senátu). Současně jsem členem evidenčního senátu Nejvyššího soudu České republiky

    Vedle profesní sféry věcných práv se v rámci odborné činnosti zabývám problematikou tzv. sportovního práva, kterému je věnována samostatná pozornost v sekci Právní oblasti - sportovní právo jakožto nově se etablujícímu oboru ve sféře českého práva a lektorské činnosti, zejména jako externí spolupracovník Justiční akademie České republiky (blíže sekce Lektorská činnost).

 

                                                                Mgr. Michal Králík, Ph. D.