IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

16.01.2012 06:53

Již dříve v této sekci avizovaný Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví je z nakladatelství Wolters Kluwer je již v prodeji. Publikace obsahuje celkem 565 rozhodnutí převážně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky z oblasti podílového spoluvlastnictví, jež jsou přehledně zpracována s názvem, právní větou, souvisejícími ustanoveními a představuje komplexní a reprezentativní přehled judikatury v této oblasti. Kniha uzavírá judikatorní stav k 31. prosinci 2009.  V souvislosti se zkvalitněním knihy uvítám informace o nepublikovaných rozhodnutích soudů věnovaných uvedené tématice pro možnost jejich případného zapracování do dalšího vydání, které je možno zaslat na mailovou adresu uvedenou na těchto mých stránkách v sekci kontakty.

Bližší informace o tomto přehledu : https://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/knihy-prehled-judikatury/prehled-judikatury-ve-vecech-podiloveho-spoluvlastnictvi.html  - zde jsou uvedeny všechny potřebné informace, včetně obsahu přehledu a ukázky.

Anotace, resp. recenze na "přehled" je uveřejněna v časopise Bulletin advokacie, 2011, č. 4, str. 46 - https://www.cak.cz/assets/ba_4_2011_web.pdf

 

—————

Zpět