IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Sportovněprávní projekt Kalokagathia

14.01.2012 00:41

Leden 2012 - z hlediska projektu zatím žádná změna není v dohledu. 

9. 9. 2011 - oba projekty jsou z určitých důvodů poněkud odsunuty do pozadí a zlváště osud projektu Kalokagathia je v současné době nejistý. Pokud jde naproti tomu o knihu ke sportovnímu právu, sledujete sekci Sportovní právo. 

15. 12. 2010 - učebnice je skutečně v edičním plánu a pokud vše půjde tak, jaká je představa gestorů knihy, rukopis by měl být hotov na konci léta letošního roku. Předběžně se uvažuje o rozsahu cca 500 - 700 stran, jde však o předběžný odhad, který může doznat změny.

Jaro 2010 - S předními slovenskými odborníky od loňského roku připravujeme spuštění průkopnického projektu nazvaného Kalokagathia. Je zaměřen na popularizaci tzv. sportovního práva pod záštitou vznikajícího občanského sdružení. Jeho cílem je sdružení předních odborníků z obou zemí v oblasti sportovního práva, pod jejichž záštitou by měla vzniknout ojedinělá platforma rozvíjející spolupráci přesahující hranice České a Slovenské republiky. V rámci projektu by měly být pořádány pravidelné odborné konference zaměřené na jednotlivá sportovněprávní témata a vydáván odborný časopis. Mezinárodní konference věnovaná sportovnímu právu se konala v loňském roce v Bratislavě pod záštitou Bratislavské vysoké školy práva a v jejím rámci byly předjednány konkrétní podmínky činnosti připravovaného sdružení (informace k dubnu 2010). 

    Z důvodů převážně administrativně-organizačních se od jara letošního roku situace nijak výrazněji nezměnila, takže "toužebně očekávané dítko"  - projekt Kalokagathia je stále v "prenatální" fázi. :-) Není však "pohřben" a jeho osud je stále otevřený.

    Se stejnou skupinou osob naproti tomu vypadá nadějně projekt přípravy (pod křídly slovenského nakladatelství Eurokodex s. r. o.) rozsáhlé učebnice sportovního práva. Pracovní setkání k této problematice by mělo proběhnout tento týden, takže v případě nových aktuálních informací je následně v této sekci zveřejněním.

  

    

—————

Zpět


Anketa

Sportovněprávní projekt Kalokagathia

Jde o záslužný počin na poli sportovního práva
(96)
59%

Jedná se o plýtvání lidským potenciálem
(66)
41%

Celkový počet hlasů: 162