IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Archiv článků

12.04.2024 10:02

Zkouška

—————

12.04.2024 10:00

Aktualizace stránek

Po velmi dlouhé době pouhého "přežívání" stránek bych se rád dostal v letošním roce k jejich aktualizaci a průběžnému udržování. 

—————

12.04.2024 00:00

Duben 2024

VIRTUS IN ASTRA TENDIT, IN MORTEM TIMOR.  "Odvaha míří ke hvězdám, strach ke smrti". Seneca Mladší, Herkules na Oitě.  

—————

18.01.2016 23:07

Aktuální KNIŽNÍ NOVINKA - Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

Aktuálně jsem dokončil po několika letech práce na rukopisu knihy o odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Část věnovaná civilní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je právě v tisku s bližšími infomacemi a možností objednání na tomto odkazu...

—————

16.01.2012 16:02

Vox - cyklus nemovitosti 2012

Po úspěšném završení druhého roku cyklu Nemovitosti, na jaře roku 2011, jsme s organizátory uvažovali o tom, jakým způsobem bude probíhat cyklus Nemovitosti 2012. Vycházeli jsme z předpokládané účinnosti návrhu nového občanského zákoníku k 1. 1. 2013 s tím, že cyklus by oproti minulým letům...

—————

16.01.2012 14:38

Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

Zhruba po patnácti letech od okamžiku, kdy jsem se začal zabývat sportovním právem, jsem dospěl - z příčin objektivních i subjektivních - k závěru, že je načase monograficky zpracovat téma, které mě z této oblasti nejvíce zajímá, zvláště existuje-li nakladatel, který by o práci s takovým tématem...

—————

16.01.2012 12:50

Kniha - Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku

16. ledna 2012 - vzhledem k pravděpodobnému přijetí návrhu občanského zákoníku lze předpokládat, že s největší pravděpodobností již nakladatelství nepřistoupí k dalšímu vydání.  17. 09. 2011 - Kniha je již v prodeji...

—————

16.01.2012 12:36

Pokračující úvodní slovo k diskusnímu tématu

konec roku 2011 - žádná změna, ale od září jsem neměl ani já čas se správě stránek moc věnovat, tak to snad s nástupem roku 2012 bude lepší   8. září 2011 - po dalším půl roce je situace s komunikací s justičním stavem v zásadě pořád stejná. Spíše se ke komunikaci hlásí příslušníci stavu...

—————

16.01.2012 11:09

Vzkaz pro soudce k semináři o věcných právech

Podle předpokladu se - tentokrát již - v březnu letošního roku opětovně uskuteční již tradiční třídenní seminář pro oblast věcných práv tak. Protože přes apel a výzvu v této sekci ke sdělení požadavků na obsah semináře do konce roku žádný podnět či námět nepřišel, tématický obsah semináře jsem...

—————

16.01.2012 09:53

Zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky

S novým rokem přicházím opět s přehledem rozhodnutí, jež byla navržena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, s uvedením, která z významných rozhodnutí hlasováním členů kolegia prošla a která nikoliv s uvedením právní věty a případnou doplňující poznámkou. 

—————