IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky

16.01.2012 09:53

S novým rokem přicházím opět s přehledem rozhodnutí, jež byla navržena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, s uvedením, která z významných rozhodnutí hlasováním členů kolegia prošla a která nikoliv s uvedením právní věty a případnou doplňující poznámkou. 

—————

Zpět