IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Kniha - Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku

16.01.2012 12:50

16. ledna 2012 - vzhledem k pravděpodobnému přijetí návrhu občanského zákoníku lze předpokládat, že s největší pravděpodobností již nakladatelství nepřistoupí k dalšímu vydání. 

17. 09. 2011 - Kniha je již v prodeji - https://www.beck.cz/cz/o-novych-knihach/art_1157/michal-kralik-podilove-spoluvlastnictvi-v-obcanskem-zakoniku-2-vydani.aspx

09. 09. 2011 - 2. vydání monografie k podílovému spoluvlastnictví - pro informaci čtenáře v příloze připojuji obsah 2. vydání s ponechaným vyznačením obsahových změn oproti vydání prvnímu. 

Obsah monografie - 2. vydání.pdf (57,1 kB)

 

 

—————

Zpět