IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Duben 2024

12.04.2024 00:00

VIRTUS IN ASTRA TENDIT, IN MORTEM TIMOR.

 "Odvaha míří ke hvězdám, strach ke smrti".

Seneca Mladší, Herkules na Oitě.

 

—————

Zpět