IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Vox - cyklus nemovitosti 2012

16.01.2012 16:02

Po úspěšném završení druhého roku cyklu Nemovitosti, na jaře roku 2011, jsme s organizátory uvažovali o tom, jakým způsobem bude probíhat cyklus Nemovitosti 2012. Vycházeli jsme z předpokládané účinnosti návrhu nového občanského zákoníku k 1. 1. 2013 s tím, že cyklus by oproti minulým letům proběhl nikoliv v prvním, ale druhém pololetí roku 2012 a byl by zaměřen již na výklad nového občanského zákoníku. Podle aktuálních informací se zdá, že účinnost návrhu občanského zákoníku, v případě jeho přijetí, bude odložena na rok 2014. Předběžná představa cyklu Nemovitosti 2012 je taková, že proběhne skutečně v druhé polovině roku 2012 s tím, že by se týkal výkladu stávající právní úpravy, ale současně by také zřejmě poukazoval již na úpravu obsaženou v návrhu občanského zákoníku. Samozřejmě ovšem organizace semináře a jeho obsahové naplnění bude reflektovat aktuální vývoj a osud návrhu občanského zákoníku, který lze dopředu jen obtížně předvídat. 

Pro první letošní pololetí roku 2012 jsou dohodnuty dva vzdělávací semináře : 

1) 21. března 2012 - Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu České republiky

2) 2. května 2012 - Věcná práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (mimo podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů)

—————

Zpět