IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

16.01.2012 14:38

Zhruba po patnácti letech od okamžiku, kdy jsem se začal zabývat sportovním právem, jsem dospěl - z příčin objektivních i subjektivních - k závěru, že je načase monograficky zpracovat téma, které mě z této oblasti nejvíce zajímá, zvláště existuje-li nakladatel, který by o práci s takovým tématem měl zájem. Jde o sféru právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, která v české a slovenské literatuře nikdy nebyla komplexněji zpracována. 

Kniha (snad trochu neskromně) by měla shrnout analyticko-komparativním přístupem vše podstatné, co kdy bylo - počínaje antickým obdobím a konče současností - k danému tématu v doktríně a judikatuře tuzemské a zahraniční publikovano, uveřejněno, zaznamenáno a vymyšleno. S ohledem na tento záměr by mělo jít o rukopis podrobný a rozsáhlý, čemuž odpovídá záměr jeho dokončení na konci roku 2013. Pracovní název knihy je prozatím "Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. 

Přivítám jakékoliv podněty, náměty, připomínky či odkazy na zajímavá rozhodutí či materiály k dané problematice, jejíž rozsah je ve světové publicistice a soudní praxi natolik rozsáhlý, že jedinec nemá možnost veškerý vývoj v plném rozsahu sledovat. 

—————

Zpět