IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Přehled judikatury ve věcech určovacích žalob

16.01.2012 00:50

Leden 2012 - práce na přehledu se zintenzívnily a kniha by měla podle edičního plánu nakladatelství Wolters Kluwer vyjít v letošním roce. 

Září 2011 - v důsledku řady jiných prioritních povinností práce na přehledu do jisté míry ustoupily a pokračovaly spíše pomalu, nicméně aktuálně se stávají jednou z nejpřednějších priorit a konce roku by měl být minimálně uzavřen rozsah rozhodnutí, která budou do přehledu zařazena. 

Prosinec 2010 - pro příští rok připravuji v nakladatelství Wolters Kluwer ještě jeden rozsáhlý přehled judikatury ve věcech tzv. určovacích žalob. Jeho obsahem bude souhrnné zpracování věcí s určovacím prvkem, neboť právní praxe tento typ přehledu judikatury citelně postrádá. Podle průběžných prací na přehledu by měl obsahovat více než 600 zpracovaných rozhodnutí a časově by měl být ohraničen koncem roku 2010 (podle aktuálního stauvu prací - koncem roku 2011). Přehled by měl být pomůckou zejména pro soudce a advokáty při podání žalob a rozhodování o nich. Stručná anotace tohoto přehledu bude obsažena v připravovaném přehledu publikačních aktivit pro rok 2011 nakladatelství Wolters Kluwer. Rád bych znal váš postoj k aktuálnosti a potřebnosti přehledu tohoto typu, neboť nemá cenu pracovat na tématickém celku, který potom praxe nevyužije.

—————

Zpět


Anketa

Považujete tento přehled judikatury pro praxi za přínosný ?

Ano, tento typ přehledu judikatury praxi citelně schází
(102)
61%

Ne, taková publikace nebude pro praxi přínosem
(65)
39%

Celkový počet hlasů: 167