IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Nový knižní projekt o věcných právech

16.01.2012 08:15

Leden 2012 - kniha s názvem Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich (vybrané hmotněprávní a procesněprávní souvislosti) je již v prodeji - internetově ji lze objednat a bližší informace o ní získat na odkazu : https://www.leges.cz/uplatnovani-naroku-z-vecnych-prav-a-rozhodovani-o-nich-01 - recenzi na uvedenou publikaci zpracoval odborný asistent katedry občanského práva Právnické fakulty MU v Brně a asistent soudce Ústavního soudu JUDr. Petr Lavický, Ph. D.; recenze bude uveřejněna v časopise Bulletin advokacie.

9. 9. 2011 - Rukopis publikace je již v nakladatelství a při normálním běhu věcí by kniha měla být na pultech v měsíci říjnu letošního roku. Pro informaci čtenáře připojuji její obsah : Přiručka - věcná práva obsah.pdf (24,7 kB)

Říjen 2010 - Na základě vých lektorských aktivit z letošního roku jsme shromáždil poměrně rozsáhlý materiál, který by možná stálo za to využít a dát mu trochu rámec. Pracovně jsem ho zatím nazval - Procesní aspekty uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich. Jde v zásadě o shrnutí procesních záležitostí v řízení týkajících se věcných práv (ale i s vazbou na aspekty hmotněprávní) z toho pohledu, jaké jsou procesní povinnosti účastníků řízení a soudu, co účastníci mohou a musí, resp. naopak, co nemusí nebo nemohou, jak má soud formulovat výrok apod. Jedná se o problematiku, která nikdy nebyla komplexněji zpracována jednak pro svou průřezovost a jednak proto, že je to mravenčí práce z řady různých oblastí. Možná právě proto by ji praxe ocenila.V případě zájmu bych naopak ocenil podněty a náměty k tomu, co by takový materiál mohl nebo měl obsahovat, aby jeho praktický přínos byl co nejširší. 

—————

Zpět