IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Výhledový literární projekt

16.01.2012 06:22

Leden 2012 - bližší údaje ke knize sub b) jsou zařazeny do sekce aktualit. 

Září 2011 - projekt sub b) je pro příští rok stále v plánu, otázkou je, jestli se neobjeví - jako téměř vždy - nějaké jiné priority, které ho odsunou do pozadí. 

Únor 2011 - se subjektivním potěšením zkraje tohoto roku mohu na poli sportovního práva konstatovat následující :

a) kniha o sportovním právu vydaná v roce 2001 nakladatelstvím C. H. Beck se minulý týden dovyprodala. S velkou nadsázkou mohu říci, že jsem se tak zařadil mezi autory, náklad jejichž knih je beznadějně vyprodán. Vzhledem k tomu, že jsem nezaregistroval zájem nakladatelství o doplnění knihy a její druhé vydání, zůstane tento závěr zřejmě neměnným. Výprodej zřejmě nijak fatálního nákladu po deseti letech zdá se býti spíše vítězstvím Pyrrhovým, nicméně je zajímavé, že právě v posledním období zájem o knihu stoupl. Upřímně řečeno, nevím, čím to je, protože její popularizaci jsem dělal průběžně, ale jsou věci, nad kterými nemá cenu přemýšlet.

b) zdá se, že bych se v příštím roce konečně mohl dostat k léta odsouvanému zpracování mé nejoblíbenější sportovněprávní problematiky týkající se právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, kterou jsem musel z pragmatických důvodů v původní knize prakticky vyřadit. Rukopis této knihy by měl vyjít v nakladatelství Wolters Kluwer (ASPI), které mi dalo volnou ruku jak pokud jde o obsah, tak také rozsah knihy, což autory na straně jedné vždy potěší, na druhé straně je to však zavazuje. Kniha by měla být především teoreticko-komparativním zpracováním všeho podstatného, co se ve vývoji tohoto typu odpovědnosti v historickém vývoji až dosud objevilo a měla by sloužit zejména jako dílo, k jehož základům se budou čtenáři vracet, pokud narazí na tento problém. Tento prvotní záměr se může při prá na knize do jisté míry samozřejmě změnit. Nepůjde však jenom o suchopárné shrnutí nezajímavé teorie, v knize bude také samozřejmě zastoupeno velké množství judikatury na tomto poli, ne šedá je teorie a zelený strom života....

c) i v rámci akademické půdy se za poslední roky zvýšil zájem o sportovní právo a to dokonce i na mé alma mater - brněnské právnické fakultě, kde by měl být tento předmět výukově spuštěn. S tím také souvisí větší množství autorů, které dané téma zajímá a věnují se mu např. formou diplomových, disertačních či jiných prací a jsem rád, že se na mě obracejí se zájmem o konzultaci, neboť i pro mě je to obohacující.

—————

Zpět