IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Společné jmění manželů

    Tato podsekce je věnována otázkám společného jmění manželů zejména z hlediska aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky.


Společné jmění manželů

12.03.2011 23:45

Uzavření mimosoudní dohody o vypořádání společného jmění manželů po třech letech od jeho zániku, probíhá-li soudní řízení o vypořádání

V současné době je v dovolacím řízení opětovně po cca deseti letech řešena otázka, mohou-li bývalí manželé, kteří vedou soudní spor o vypořádání společného jmění manželů, po třech letech od zániku sjm uzavřít mimosoudní dohodu o vypořádání. V R 44/2000 je tato možnost snad trochu mimoděk a mimo...

—————

21.02.2011 08:48

Oceňování členského podílu v řízení o vypořádání společného jmění manželů

Jak jsem již avizoval na webových stránkách i při své lektorské činnosti v letošním roce, že "u dovolacího soudu je vedena věc týkající se způsobu oceňování členského podílu v bytovém družstvu pro účely řízení o vypořádání společného jmění manželů, kde se dovolací soud hodlá odchýlit...

—————

21.02.2011 08:01

Prostředky vyplacené jednomu z manželů jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války jako součást společného jmění manželů

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 5015/2008 - Finanční prostředky vyplacené jednomu z manželů za trvání manželství jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války nepatří do společného jmění manželů. Rozhodnutí jsem...

—————

19.02.2011 21:52

Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu

Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu jako obvyklá správa majetku ve společném jmění manželů. Důsledky absence souhlasu druhého manžela s převodem vlastnického práva k takovému podílu a...

—————