IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Prostředky vyplacené jednomu z manželů jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války jako součást společného jmění manželů

21.02.2011 08:01

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 5015/2008 - Finanční prostředky vyplacené jednomu z manželů za trvání manželství jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války nepatří do společného jmění manželů. Rozhodnutí jsem s poznámkou zpracoval pro časopis Právní rozhledy, neboť je významné tím, že rozšiřuje spektrum výjimek, které - oproti výslovnému textu zákona - netvří součást společného jmění manželů.

—————

Zpět