IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu

19.02.2011 21:52

Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu jako obvyklá správa majetku ve společném jmění manželů. Důsledky absence souhlasu druhého manžela s převodem vlastnického práva k takovému podílu a předmět vypořádání v řízení o vypořádání společného jmění manželů

 

            1. Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu, přesahuje výkon obvyklé správy majetku náležejícího do společného jmění manželů.

             2. Absence souhlasu druhého manžela s převodem vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, jenž je ve společném jmění manželů, na třetí osobu zakládá relativní neplatnost takového právního úkonu. Pokud se manžel relativní neplatnosti právního úkonu nedovolá, je předmětem vypořádání částka získaná za převod vlastnického práva k takovému podílu, nikoliv hodnota tohoto podílu.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. února 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009

§ 145 odst. 2 obč. zák., § 115 obch. zák.

společné jmění manželů, správa majetku ve společném jmění manželů, obchodní podíl

 

Poznámka : Jedno z nejnovějších rozhodnutí vztahující se k problematice společného jmění manželů je s doplňující poznámkou zpracováno pro časopis Právní fórum.

—————

Zpět