IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Uzavření mimosoudní dohody o vypořádání společného jmění manželů po třech letech od jeho zániku, probíhá-li soudní řízení o vypořádání

12.03.2011 23:45

V současné době je v dovolacím řízení opětovně po cca deseti letech řešena otázka, mohou-li bývalí manželé, kteří vedou soudní spor o vypořádání společného jmění manželů, po třech letech od zániku sjm uzavřít mimosoudní dohodu o vypořádání. V R 44/2000 je tato možnost snad trochu mimoděk a mimo přímý záběr dotčeného stanoviska připuštěna, zhruba ve stejném období vydané rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 2574/98 tuto možnost vyloučilo, umožnilo však účastníkům naplnit snahu o dohodu prostednictvím soudem schváleného smíru. Jedná se o poměrně složitý problém a zdá se, že aktuální rozhodnutí bude na bedrech velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, kterému byla senátem 22 Cdo v souladu se zákonem o soudech a soudcích věc předložena.

Velký senát již věc projednal s příklonem k závěrům vysloveným v R 44/2000, čímž jsou závěry vyplývající z 22 Cdo 2574/98 pro praktickou aplikaci opuštěny. Podrobnější údaje doplním později.

—————

Zpět