IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Sportovní právo

Tato sekce je věnována mému oblíbenému tématu sportovního práva, tj. oblasti, které v české kotlině nikdy nebyla věnována výraznější pozornost. Vzhledem k šíři záběru toho, co sportovní právo obsahuje, dnes již není v silách jednotlivce nejenom zpracovat, ale ani evidovat veškeré prameny, materiály a informace týkající se této oblasti práva.

V sekci proto bude věnována pozornost mému stěžejnímu předmětu zájmu - právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy a dalším významným, ať již literárním či judikatorním, počinům na poli sportovního práva.


Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

16.01.2012 06:22

Výhledový literární projekt

Leden 2012 - bližší údaje ke knize sub b) jsou zařazeny do sekce aktualit.  Září 2011 - projekt sub b) je pro příští rok stále v plánu, otázkou je, jestli se neobjeví - jako téměř vždy - nějaké jiné priority, které ho odsunou do pozadí.  Únor 2011 - se subjektivním potěšením zkraje...

—————

07.09.2011 23:47

Aktuální judikatura k odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy

Září 2011 - obě rozhodnutí již byla v letošním roce na stránkách Soudních rozhledů publikována.  Únor 2011 - v současné době jsem pro časopis Soudní rozhledy zpracoval dvě zajímavá rozhodnutí dotýkající se právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. První z nich v rovině trestní...

—————