IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Aktuální judikatura k odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy

07.09.2011 23:47

Září 2011 - obě rozhodnutí již byla v letošním roce na stránkách Soudních rozhledů publikována. 

Únor 2011 - v současné době jsem pro časopis Soudní rozhledy zpracoval dvě zajímavá rozhodnutí dotýkající se právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. První z nich v rovině trestní vyslovilo odpovědnost lyžaře za úraz způsobený při sjezdovém lyžování na sjezdovce a bylo schváleno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Druhé, neméně zajímavé, pravomocné rozhodnutí Okresního soudu v Blansku je ojedinělé v tom, že po řadě rozhodnutí, která vyslovila odpovědnost sportovce za úraz způsobený při sportovní činnosti, daný rozsudek naopak sportovce odpovědnosti zprostil poukazem na absenci zavinění a pokusil se o částečné vymezení alfy a omegy právní odpovědnosti sportovců - pojmu tzv. sportovního rizika.

—————

Zpět