IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Kolegium Nejvyššího soudu

    V této podsekci každý měsíc po proběhnutí zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky uvedu přehled pro praxi zajímavých rozhodnutí, ať již schválených či neschválených k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek s doprovodným vysvětlujícím komentářem tam, kde to bude potřeba. Vzhledem k redakčním lhůtám, které uplynou od schválení rozhodnutí do skutečného faktického uveřejnění, půjde o aktuální informace, přičemž jinak přehled schválených či neschválených rozhodnutí k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek není dostupný.


Zasedání kolegia Nejvyššího soudu

16.01.2012 09:53

Zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky

S novým rokem přicházím opět s přehledem rozhodnutí, jež byla navržena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, s uvedením, která z významných rozhodnutí hlasováním členů kolegia prošla a která nikoliv s uvedením právní věty a případnou doplňující poznámkou. 

—————

12.03.2011 16:24

Kolegium NS ČR - leden 2012

1) Rozhodnutí.....ze dne ....sp. zn...... - poznámka...      

—————