IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

21.02.2011 07:31

Rozsáhlý přehled judikatury z oblasti podílového spoluvlastnictví, vyšlý v prosinci roku 2010 v nakladatelství Wolters Kluwer ČR (ASPI) čítající více než 560 rozhodnutí prakticky vyčerpávajícím způsobem mapuje judikaturu vydanou do konce roku 2009. Každé rozhodnutí přehledu je opatřeno výstižným názvem, právní větou, souvisejícími ustanoveními, podstatnou částí odůvodnění se závěrečným rozsáhlým rejstríkem. Přehled je rozdělen do tématických celků, které kopírují strukturu obsahu monografie k podílovému spoluvlastnictví vydané v roce 2008 v nakladatelství C. H. Beck.

—————

Zpět