IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Právo ve sportu

20.02.2011 22:04

Publikace přináší ucelenější pohled na vybrané základní otázky vztahů mezi sportem a právem. Mezi její priority pak patří snaha objasnit tyto vzájemné vztahy, přispět k terminologickému vyjasnění a upřesnění některých základních pojmů a kategorií a postihnout dopad společenských změn 90. let na oblast sportovního práva. Autor si ve své publikaci všímá užitečnosti vzájemného zkoumání sportu a práva. Jednotlivé okruhy otázek jsou vyloženy v kontextu historickém i zahraničních zkušeností. K dokreslení šíře vzájemných vztahů sportu a práva nechybí v knize ani problematika dopingu či diváckého násilí.

V měsící únoru 2011 byl doprodán náklad knihy a dosud neprobíhají práce na jejím druhém vydání. Zájemci o publikaci se proto již s úspěchem nemohou obrátit na nakladatelství s požadavkem na zakoupení knihy. V této souvislosti stojí za zmínku, že se slovenskými kolegy pro letošní rok připravujeme na poli sportovního práva průkopnické dílo - rozsáhlou učebnici sportovního práva, která v českém prostředí (a dost možná i prostředí celého bývalého tzv. východního bloku) nemá obdoby.
 

 

—————

Zpět