IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Podílové spoluvlastnictví a správa společné věci

11.02.2011 13:54

 

V časopise Právní rozhledy, 2010, č. 18 bylo na straně 671 publikováno velmi významné rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne 10. prosince 2009, sp. zn. 22 Cdo 4347/2007) týkající se mimo jiné správy společné věci a obecných charakteristik rozhodování soudu podle § 139 občanského zákoníku. Rozhodnutí je opatřeno sedmi právními větami a doprovodnou poznámkou. V "klasické" podobě je uveřejněno na internetových stránkách Nejvyššího soudu České repulbiky - www.nsoud.cz

—————

Zpět