IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Miniúvod k miniblogu

08.02.2011 00:19

S tradičním časovým zpožděním oproti původním předpokladům a předsevzetím (aniž by se jednalo o předsevzetí novoroční, proto jsem také rubriku miniblogu vytvořil těsně před koncem roku) se dostávám k vysvětlení důvodů pro zavedení této rubriky. V dnešní uspěchané době se prakticky jakákoliv činnost blíží zmechanizovanému soukolí, jsa motivována nějakým ryze pragmatickým užitkem; schopnost odpoutání se od každodenní reality je nahlížena pomalu jako něco výjimečného. Do jisté míry podobný pocit jsem měl (a stále do jisté míry mám) po více než půlročním fungování stránek. S úpornou snahou o poskytnutí co nejvíce relevantních a aktuálních informací pro čtenáře, často nepříliš úspěšnou v množství jiných povinností, se mi nějak vytrácel pocit vnitřního uspokojení, se kterým jsem stránky zřizoval. Neměly být jen další pomocnou databází informací, ale i diskusní platformou a místem, které bylo zřízeno jako protipól denní rutinní pracovní činnosti. Mám však zatím spíše pocit, že tato přidaná hodnota, jež měla být motivačním prvkem, se někam vytratila a je potřeba se k ní vrátit. Pokusem o to je právě zřízení miniblogu. Nám právníkům je někdy vyčítána absence smyslu pro humor a neschopnost se odpoutat od každodenních povinností. Miniblog má být pokusem o vyvrácení těchto zažitých konvencí. I konzervativní právníci mohou mít, světe div se, vlastní názor na věci a dokonce se někdy odváží jej prezentovat i ohledně témat netýkajících se kauz, kterými se zrovna zabývají. V sekci miniblogu se proto budu věnovat věcem netradičním, diskusním nebo odlehčeným, tj. věcem, které nemají přímou návaznost na každodenní pracovní činnost. Zapojíte-li se do diskuse se mnou, budete vítáni, budete-li pasivními příjemci myšlenek a názorů v miniblogu obsažených, budu se alespoň z počtu návštěv na stránkách domnívat, že jste navštívili i tuto sekci a miniblog sledujete.

—————

Zpět