IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Návrh nového občanského zákoníku