IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Soudy

Pro první pololetí letošního roku není žádná významná lektorská činnost aktuálně dohodnuta ani plánována - vyjma tradičního semináře o věcných právech ve dnech 5. - 7. března 2012, o kterém je pojednáno v sekci aktualit. 

Pro období října - prosince 2011 byl pod záštitou Justiční akademie plánován cyklus cca 7 - 8 přednášek na téma "Věcná práva v návrhu nového občanského zákoníku", jehož adresátem měli být soudci spadající pod obvody jednotlivých krajských soudů se závěrečným vyhodnocením celého projektu. S předpokládaným odkladem účinnosti nového občanského zákoníku na rok 2014 byl projekt odložen a jeho další osud se bude odvíjet od osudu návrhu občanského zákoníku. 

Podle předběžných jednání z konce loňského roku lze předběžně očekávat, že úvahy o "oživení" uvedeného vzdělávacího projektu by měly spadat do druhé poloviny roku 2012.