IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Soudní tajemnice 2011 - závěrečné zkoušky - duben 2012

 

Hezké studijní časy mým studijním ovečkám,

v příloze najdete cvičný test, resp. dva cvičné testy jako průpravu k písemné části závěrečné zkoušky. Zkuste příklady zpracovat sami jenom s využitím právních předpisů tak, jak to budete muset udělat u zkoušky. Dejte si časový limit, napr. 90 minut na každý a v této lhůtě test zpracujte. V případě jakýchkoliv nejasností se mi ozvětě na mail z mých webových stránek. 

Podle aktuálních informací z Justiční akademie se ještě jedná o variantě, že by odpadla písemná část z obchodního práva a zůstaly by písemky pouze z občanského práva a trestního práva. Pokud by tato varianta zvítězila, podle požadavků JA by bylo nutno upravit dosavadní písemný test z občanského práva tak, aby byl malinko obtížnější, případně aby obsahoval dva úkoly k vypracování. Jakmile se dozvím, jaký bude konečný závěr, umístím informaci na stránky, ale předpokládám, že to budete vědět dříve než já. 

Cvičný úkol - 2012 - I.pdf (11,1 kB)

Cvičný úkol - 2012 - II.pdf (18,1 kB)