IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Věcná práva 2012

Termín semináře se nám blíží - oproti letům dřívějším bude letos o něco dříve - 5. - 7. března 2011. Program bude zase oproti loňskému roku zcela obměněn, jeho rámcový obsah je k dispozici u přihlašování na seminář na stránkách Justiční akademie. Zde je program koncový, který dosud Justiční akademie na stránky ani po dvou měsících od zaslání nevyvěsila :

Program semináře k věcným právům :

1) Stavby na cizím pozemku (stavby neoprávněné, stavby nemající povahu neoprávněných staveb)

2)  Vyklizení bytů užívaných bez právního důvodu a bytové náhrady (analogická aplikace zákona x ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák.)

3)   Společné jmění manželů – a) vnosy, zápočty, investice, b) parita a disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů, c) podnik, členský podíl v bytovém družstvu a obchodní podíl jako součásti společného jmění manželů a jejich vypořádání - komparativní vybrané otázyk

4)  Podílové spoluvlastnictví – aktuální vybrané problémy vycházející z nejnovější judikatury Nejvyššího soudu České republiky

 

Případné dotazy mi prosím zašlete s předstihem na kontakt z těchto webových stránek.