IUS EST ARS BONI ET AEQUI


Vzdělávání soudců

    Tato dílčí podsekce je věnována vzdělávací programům a lektorským aktivitám pro soudce v organizačním zastřešení Justiční akademií.